rachunkowosc swiadczona przez nowoczesne biuro rachunkowe rachunkowosc swiadczona przez nowoczesne biuro rachunkowe

Rachunkowość informatyczna

Podstawowym zagadnieniem rachunkowości informatycznej jest technologia komputerowego przetwarzania danych. Rozpoczyna się ona od danych, czyli stanów wejścia, a kończy na informacjach o stanie wyjścia. Dlatego też rachunkowość dotyczy wówczas przygotowywania danych oraz interpretacji i wykorzystywania danych wyjściowych.

Tworzenie tych informacji przebiega automatycznie na komputerze poprzez procesy ewidencyjne o charakterze rejestracji danych księgowych, procesy rozliczeń rachunkowych (koszty, operacje finansowe), tworzenie zbiorczych zestawień o charakterze informacyjnym i sprawozdawczym, przeksięgowania, zamknięcia rachunkowe itp. Każdy z tych elementów przetwarzania jest na ogół osobno zaprogramowany, a programy te łączy w ciągi programów (ciągi powiązanych zadań), wykonywanych automatycznie przez programy komputerowe z dziedziny księgowości i rachunkowości.

Postęp rachunkowości informatycznej przejawia się przede wszystkim poprzez: automatyczną dekretację operacji gospodarczych, w zakresie ewidencji syntetycznej i analitycznej, zastąpienie tradycyjnych urządzeń ewidencyjnych w księgowości tabulogramami (wydrukami komputerowymi) lub zapisem magnetycznym, utrzymywanie w pamięci komputera zapisów księgowych z możliwością różnego ich klasyfikowania i systematyzowania, połączenie różnych rodzajów ewidencji (ewidencja chronologiczna, systematyczna, analityczna), stworzenie możliwości rozliczeń szczegółowych opartych na danych liczbowych ewidencji księgowej utrzymanej w pamięci komputera.

Technika i technologia rachunkowości informatycznej sprawiają, że jest ona w sensie technicznym niezwykle efektywna i użyteczna dla odbiorców informacji. Poza tymi ważnymi cechami powinna ona być jeszcze wiarygodna i prawidłowa, czyli prowadzona zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi normami zawodowymi. Warunkiem wiarygodności oraz prawidłowości rachunkowości informatycznej są następujące elementy: rzetelność, sprawdzalność, kompletność zapisów, możliwość wydruku oraz udokumentowanie zapisów.

Artykuł powstał przy współpracy z:
Biuro Księgowe Talented Kraków – więcej na: http://www.talented.pl/