licznik cząstek licznik cząstek

Badanie składu produktów naftowych

Ze względu na wszechobecność paliw i innych produktów naftowych oraz ich ogromną rolę w rozwoju świata, naturalna staje się konieczność ciągłego ich badania, doskonalenia i kontroli składu paliw dostarczanych do końcowych odbiorców.

Badaniami petrochemicznymi zajmują się oczywiście rafinerie, ale też instytuty badawcze, jednostki uczelniane oraz oczywiście laboratoria czuwające nad jakością paliw. Aby każde badanie było obiektywne, niezbędne jest stosowanie się do norm określających metodologię badań i analizy otrzymanych wyników. Większość pomiarów wykonywana jest przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń, które posiadają odpowiednie certyfikaty.

Aparat do destylacji atmosferycznej

Destylacja atmosferyczna jest jednym z podstawowych badań składu produktów naftowych. Polega ona na rozdziale badanej próbki na poszczególne frakcje oraz określeniu ich proporcji. Urządzenia te przeznaczone są do analizy składu paliw samochodowych, lotniczych, nafty, ciężkich benzyn, olejów napędowych oraz rozpuszczalników. Cały proces jest zautomatyzowany. Zadaniem użytkownika jest jedynie określenie warunków badania oraz wciśnięcie przycisku rozpoczynającego procedurę. Wyniki otrzymujemy w formie wydruku.

Licznik cząstek

Profesjonalny licznik cząstek jest to urządzenie powalające na bardzo precyzyjny pomiar wielkości cząstek. Dużą dokładność gwarantuje liczenie każdej cząstki po kolei. Licznik cząstek dedykowany jest do badania hydrożeli, emulsji tłuszczowych, a także zawiesin włókien i polimerów. Dzięki wysokiej czułości możliwe jest dostrzeżenie zmian w próbce na długo przed przekroczeniem norm.

Analizator biogazu

To bardzo przydatne urządzenie, wykorzystywane w badaniach petrochemicznych, ale również wszędzie tam, gdzie znajduje się materia organiczna wytwarzająca biogaz, np. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów.

W standardzie możliwy jest pomiar trzech gazów; tlenu, dwutlenku węgla i metanu, ale możliwa jest również indywidualna konfiguracja analizatora biogazu w zależności od potrzeb użytkownika i rozszerzenie pomiarów o kolejne trzy gazy.